Akademia talentów

Akademia Talentów jest spółką prowadzącą działalność w zakresie edukacji muzycznej oraz umuzykalniania dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Została zawiązana 28 kwietnia 2010 roku w Lublinie aktem notarialnym Repertorium A nr 1901/2010. Prezesem Spółki jest Anna Drążkowska. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 9 czerwca 2010 roku (sygn. LU.XI NS-REJ.KRS/007078/10/953) została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI AKADEMII TALENTÓW

 

Niepubliczne Ognisko Artystyczne "Akademia Talentów" w Lublinie - jako placówka artystyczna zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin  dnia 29 grudnia 2015 roku pod numerem 517/P/N. Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. Przygotowuje wychowanków do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego, w tym jako solisty wokalisty, solisty instrumentalisty, akompaniatora, członka zespołu instrumentalnego.

 

Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st. - założycielkami szkoły są Anna Drążkowska i Aleksandra Kutrzepa. Szkoła rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2010 roku i oferuje kształcenie muzyczne II stopnia w zakresie jazzu i muzyki rozrywkowej. Szkoła została wpisana do ewidencji szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 545/6/2010. Decyzją nr DEK-WPM.IS-802/10/12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2012 roku szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej i tym samym przyznano prawo wydawania świadectw i dyplomów państwowych.

 

Współpraca:

  • Studio nagrań "Sound Control"
  • Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie
  • Stowarzyszenie Szkół Artystycznych "PRO ARTE"