Beata Saran-Cetera - fortepian
fortepian

Nauczyciel gry na fortepianie, akompaniator, kierownik sekcji instrumentów klawiszowych.
Absolwentka Akademii Muzycznej i Liceum Muzycznego w Krakowie.
W latach 1985 - 1988 uczestniczka Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych w Zurychu. Obecnie pracuje w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie i w Szkole Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie.
Jest współorganizatorem warsztatów i seminariów prowadzonych przez profesorów Akademii Muzycznych z całej Polski.
W ciągu trwającej wiele lat pracy pedagogicznej jej uczniowie zdobywali laury na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach pianistycznych w kategorii: fortepian solo i kameralistyki fortepianowej.