Koszty kształcenia - ognisko

REKRUTACJA

Rekrutacja do ogniska odbywa się w trybie ciągłym - możliwe jest więc zapisanie się na zajęcia w trakcie roku szkolnego. Kandydaci do ogniska przyjmowani są bez ograniczeń wiekowych, na podstawie złożonego wniosku (znajdującego się poniżej). W przypadku kandydatów niepełnoletnich wniosek taki podpisują rodzice (opiekunowie prawni).

 

Zapraszamy do naszego Ogniska na "Drzwi Otwarte" w dniach:

02.04.2022 r. (sobota) - godz. 11.00 s. 6

07.05.2022 r. (sobota) - godz. 11.00 s. 6

04.06.2022 r. (sobota) - godz. 11.00 s. 6

Kandydaci oraz ich rodzice (opiekunowie) będą mieli możliwość zwiedzenia budynku placówki, konsultacji z nauczycielami, zapoznania się z ofertą, poznania specjalności instrumentów oraz wysłuchania prezentacji muzycznych.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OGNISKA

 

REGULAMIN OGNISKA

Najważniejsze regulacje:

 • Wychowankowi przysługują 4 jednostki lekcyjne miesięcznie - zajęcia nauki gry na instrumencie lub śpiewu odbywają się 1 raz w tygodniu. Zajęcia, które wypadają w dniach ustawowo wolnych od pracy są realizowane w innym terminie dogodnym dla wychowanka i nauczyciela.
 • Termin zajęć indywidualnych ustalany jest przez ucznia lub rodzica bezpośrednio z nauczycielem, w czasie dogodnym dla obu stron.
 • Opłata uiszczana jest z góry, do dnia 5-go każdego miesiąca kształcenia.
 • W przypadku osób, które nie wywiązują się z terminowego uiszczania opłat może nastąpić zawieszenie zajęć.
 • Pojedyncze nieobecności wychowanka na zajęciach pozostają bez wpływu na wysokość miesięcznej opłaty za kształcenie - w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych (np. długotrwała choroba, uraz ręki) istnieje możliwość przełożenia pojedynczych zajęć w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym w terminie dogodnym dla obu stron. W takich przypadkach opłata może zostać ustalona indywidualnie, po uprzednim kontakcie z biurem.

 

Od roku szkolnego 2021/2022 ustala się następującą wysokość opłat za zajęcia w ognisku:

 • zajęcia indywidualne - 4x45 min./m-c – 250,00 zł; zmiana czesnego w roku szkolnym 2022/2023 - zajęcia indywidualne - 4x45 min./m-c – 300,00 zł
 • zajęcia indywidualne - lekcja pokazowa – 60,00 zł; zmiana czesnego w roku szkolnym 2022/2023 - zajęcia indywidualne - lekcja pokazowa – 75,00 zł
 • zajęcia indywidualne dla 5- i 6-latków - 4x30 min./m-c – 190,00 zł; zmiana czesnego w roku szkonym 2022/2023 - zajęcia indywidualne dla 5- i 6-latków - 4x30 min./m-c - 240,00 zł
 • pakiet zajęć: indywidualne + grupowe* – 330,00 zł (indywidualne 4x45 min./m-c, grupowe 4x45 min./m-c ); zmiana czesnego w roku szkolnym 2022/2023 - pakiet zajęć: indywidualne + grupowe* – 420,00 zł (indywidualne 4x45 min./m-c, grupowe 4x45 min./m-c )
 • zajęcia grupowe: – 4x45 min./m-c – 160,00 zł
 • pakiet zajęć dla 5- i 6-latków: indywidualne + grupowe* – 270,00 zł (indywidualne 4x30 min./m-c, grupowe 4x45 min./m-c); zmiana czesnego w roku szkonym 2022/2023 - pakiet zajęć dla 5- i 6-latków: indywidualne + grupowe* – 350,00 zł (indywidualne 4x30 min./m-c, grupowe 4x45 min./m-c)
 • zajęcia grupowe - Talent Academy - nauka języka angielskiego poprzez muzykę - 160,00 zł (grupowe 4x45 min./m-c)

* zajęcia grupowe - realizowane w grupach minimum 4-osobowych; są to zajęcia praktyczne/zespołowe/umuzykalniające/teoretyczne/rytmiczne - w zależności od specyfiki grupy

Odpłatność za nagrania:

 • 60 zł - solista+ podkład instrumentalny
 • 120 zł - solista + akompaniament „na żywo” (pianista/gitarzysta)
 • zespół - cena ustalana jest indywidualnie w zależności od składu

 

Opłat można dokonywać przelewem na konto:

Akademia Talentów Sp. z o.o.
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
78 1050 1953 1000 0023 5977 6743
al. Kraśnicka 84
20-718 Lublin

 

W związku z modernizacją systemu weryfikacji opłat czesnego prosimy o umieszczenie w tytule przelewu następujących informacji:

imię i nazwisko wychowanka, miesiąc i rok za jaki została dokonana opłata, informacja o wypożyczeniu instrumentu (jesli dotyczy).

W przypadku wprowadzenia danych w sposób nieprawidłowy na koncie wychowanka mogą pojawić się zaległości.