Zarządzenie dyrektora

Informuję, iż dnia 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 roku poz. 824). Rozporządzenie przedłuża okres funkcjonowania szkół i placówek artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r.

W przypadku naszej placówki wszystko odbywa się więc bez zmian.