O ognisku

Niepubliczne Ognisko Artystyczne "Akademia Talentów" w Lublinie - jako placówka artystyczna zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin dnia 29 grudnia 2015 roku pod numerem 517/P/N. Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.

 

Przygotowujemy wychowanków do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego, w tym jako: solisty wokalisty, solisty instrumentalisty, akompaniatora, członka zespołu instrumentalnego. Nasi wychowankowie pomyślnie przechodzą kwalifikację do szkół muzycznych.

Prowadzimy także naukę języka angielskiego "Talent Academy" w powiązaniu z muzyką (znajomość języka jest szczególnie ważna dla wokalistów).

 

Proponowane zajęcia*:

 • wokal,
 • nauka gry na wybranym instrumencie: gitara elektryczna, gitara klasyczna, gitara akustyczna, gitara basowa, kontrabas, fortepian klasyczny, fortepian rozrywkowy, perkusja, akordeon, saksofon, trąbka, klarnet, flet, wiolonczela, skrzypce klasyczne, skrzypce rozrywkowe
 • grupowe zajęcia umuzykalniające dla dzieci,
 • zajęcia indywidualne i grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych tj. kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia klasyczna i jazzowa, kompozycja i aranżacja, historia muzyki,
 • zespoły rozrywkowe i klasyczne,
 • zajęcia indywidualne i grupowe z języka angielskiego "Talent Academy".

* jest możliwość realizacji wybranych zajęć np. język angielski w formule online.

 

Gwarantujemy:

 • naukę w zakresie muzyki rozrywkowej, klasycznej i jazzowej oraz naukę języka angielskiego,
 • koncerty i występy na żywo,
 • przygotowanie do konkursów, przeglądów, festiwali,
 • sale wyposażone w profesjonalny sprzęt muzyczny,
 • indywidualne podejście do wychowanka, program nauczania dostosowany do umiejętności, wieku oraz predyspozycji
 • profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę z przygotowaniem pedagogicznym oraz instruktorów zajęć muzycznych i językowych, w tym wokalistów i instrumentalistów lubelskiej sceny muzycznej,
 • możliwość nagrań w studio,
 • elastyczne godziny zajęć,
 • możliwość korzystania z zasobów księgozbioru nutowego.