Oferta i koszty kształcenia

Rodzaj zajęć Wymiar zajęć Koszt zajęć / m-c
zajęcia indywidualne - lekcja pokazowa 45 min. 75,00 zł
zajęcia indywidualne (do wyboru: instrument, wokal, zajęcia teoretyczne) 4x45 min./m-c  

300,00 zł

zajęcia indywidualne dla 5- i 6-latków ( do wyboru: instrument, wokal, zajęcia teoretyczne) 4x30 min./m-c  

240,00 zł

pakiet zajęć: indywidualne (instrument, wokal) + grupowe (teoria)*

indywidualne 4x45 min./m-c,

grupowe 4x45 min./m-c

 

420,00 zł

pakiet zajęć: indywidualne (instrument, wokal) + indywidualne (teoria)* indywidualne 4x45 min./m-c, teoria 4x45 min./m-c 540,00 zł
zajęcia grupowe (teoria) 4x45 min./m-c  

180,00 zł

pakiet zajęć: indywidualne (instrument,wokal)) + grupowe (teoria)* indywidualne 4x30 min./m-c, grupowe 4x45 min./m-c  

350,00 zł

pakiet zajęć: indywidualne (instrument, wokal) + indywidualne (teoria)* indywidualne 4x30 min./m-c, teoria 4x45 min./m-c 440,00 zł
zajęcia grupowe - Talent Academy - nauka języka angielskiego poprzez muzykę grupowe 4x45 min./m-c

180,00 zł (w przypadku grupy conajmniej 2 osób)

zajęcia indywidualne - Talent Academy - nauka języka angielskiego poprzez muzykę indywidualne 4x45 min./m-c 300,00 zl
GORDONKI - zajęcia dla maluchów grupowe 4x30 min./m-c 150,00 zł

* zajęcia grupowe - realizowane w grupach minimum 4-osobowych; są to zajęcia praktyczne/zespołowe/umuzykalniające/teoretyczne/rytmiczne - w zależności od specyfiki grupy

 

Numer rachunku bankowego::

Akademia Talentów A. Kutrzepa
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
33 1050 1953 1000 0097 6195 5708
al. Kraśnicka 84
20-718 Lublin

 

W związku z modernizacją systemu weryfikacji opłat czesnego prosimy o umieszczenie w tytule przelewu następujących informacji:

imię i nazwisko wychowanka, miesiąc i rok za jaki została dokonana opłata, informacja o wypożyczeniu instrumentu

(jesli dotyczy).

W przypadku wprowadzenia danych w sposób nieprawidłowy na koncie wychowanka mogą pojawić się zaległości.