Oferta i koszty kształcenia

Rodzaj zajęć Wymiar zajęć Koszt zajęć / m-c
zajęcia indywidualne - lekcja pokazowa 45 min. 90,00 zł
zajęcia indywidualne (do wyboru: instrument, wokal) 4x45 min./m-c  

350,00 zł

zajęcia indywidualne dla 5- i 6-latków ( do wyboru: instrument, wokal) 4x30 min./m-c  

300,00 zł

zajęcia grupowe - (teoria, zespoły)* 4x45 min./m-c  

200,00 zł ( w przypadku grupy conajmniej 2 osób)

zajęcia grupowe* - Talent Academy - nauka języka angielskiego poprzez muzykę 4x45 min./m-c

200,00 zł (w przypadku grupy conajmniej 2 osób)

zajęcia grupowe* - GORDONKI - zajęcia dla maluchów 4x45 min./m-c 200,00 zł (w przypadku grupy conajmniej 2 osób)
akompaniament 30 min./m-c 100,00 zł

* zajęcia grupowe  - realizowane w grupach minimum 2-osobowych; są to zajęcia teoretyczne/zespoły/Talent Academy/GORDONKI - w zależności od specyfiki grupy

 

Numer rachunku bankowego:

Akademia Talentów 
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
33 1050 1953 1000 0097 6195 5708
al. Kraśnicka 84
20-718 Lublin

 

W związku z modernizacją systemu weryfikacji opłat czesnego prosimy o umieszczenie w tytule przelewu następujących informacji:

imię i nazwisko wychowanka, miesiąc i rok za jaki została dokonana opłata, informacja o wypożyczeniu instrumentu

(jesli dotyczy).

W przypadku wprowadzenia danych w sposób nieprawidłowy na koncie wychowanka mogą pojawić się zaległości.