Oferta i koszty kształcenia

Rodzaj zajęć Wymiar zajęć Koszt zajęć / m-c
zajęcia indywidualne 4x45 min./m-c

250,00 zł

zmiana czesnego w roku szkolnym 2022/2023 – 300,00 zł

zajęcia indywidualne - lekcja pokazowa 45 min.

60,00 zł

zmiana czesnego w roku szkolnym 2022/2023 – 75,00 zł

zajęcia indywidualne dla 5- i 6-latków 4x30 min./m-c

190,00 zł

zmiana czesnego w roku szkolnym 2022/2023  - 240,00 zł

pakiet zajęć: indywidualne + grupowe* indywidualne 4x45 min./m-c, grupowe 4x45 min./m-c

 330,00 zł

zmiana czesnego w roku szkolnym 2022/2023 – 420,00 zł

zajęcia grupowe 4x45 min./m-c

160,00 zł

zmiana czesnego w roku szkolnym 2022/2023

pakiet zajęć dla 5- i 6-latków: indywidualne + grupowe* indywidualne 4x30 min./m-c, grupowe 4x45 min./m-c

270,00 zł

zmiana czesnego w roku szkolnym 2022/2023  – 350,00 zł

zajęcia grupowe - Talent Academy - nauka języka angielskiego poprzez muzykę grupowe 4x45 min./m-c

160,00 zł

zmiana czesnego w roku szkolnym 2022/2023

     

* zajęcia grupowe - realizowane w grupach minimum 4-osobowych; są to zajęcia praktyczne/zespołowe/umuzykalniające/teoretyczne/rytmiczne - w zależności od specyfiki grupy

 

Opłat można dokonywać przelewem na konto:

Akademia Talentów Sp. z o.o.
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
78 1050 1953 1000 0023 5977 6743
al. Kraśnicka 84
20-718 Lublin

 

W związku z modernizacją systemu weryfikacji opłat czesnego prosimy o umieszczenie w tytule przelewu następujących informacji:

imię i nazwisko wychowanka, miesiąc i rok za jaki została dokonana opłata, informacja o wypożyczeniu instrumentu (jesli dotyczy).

W przypadku wprowadzenia danych w sposób nieprawidłowy na koncie wychowanka mogą pojawić się zaległości.