Julia Stepaniuk - wokal
wokal rozrywkowy

Julia śpiewa od 3 roku życia. Swoją muzyczną przygodę rozpoczęła działając w zespołach i scholach, a następnie w wieku 8 lat zaczęła uczęszczać na indywidualne lekcje śpiewu w Centrum Muzycznym Tryton w Tomaszowie Lubelskim.
Po ukończeniu liceum, a zarazem edukacji w „Trytonie” - Julia zaczęła studia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej o specjalności „muzyka rozrywkowa”, gdzie obecnie kształci swój wokal w klasie śpiewu dr Natalii Wilk.
Julia studiuje również Jazz i muzykę estradową w klasie skrzypiec jazzowych mgr Dawida Lubowicza.
Wokalistka bierze udział w wielu konkursach muzycznych, gdzie zdobywa liczne osiągnięcia na szczeblu m.in. diecezjalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Julia poprzez muzykę włącza się do udziału w różnych koncertach i uroczystościach.
Jest stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Burmistrza Lubyczy Królewskiej za osiągnięcia artystyczne.