Katarzyna Wisińska - wokal
wokal

Katarzyna Wisińska – muzyk, absolwentka Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia w specjalności wokalistyka jazzowa w klasie Martyny Sabak. Studia na kierunku filologii angielskiej UMCS w Lublinie. Od wielu lat występuje na lubelskiej scenie muzycznej. Zarówno jako solistka, jak i członek zespołów wokalnych. Wielokrotna laureatka konkursów i festiwali o randze ogólnopolskiej. Jako wokalistka współpracowała z chórem "Gospel Rain" oraz chórem UMCS. Brała udział w warsztatach specjalistycznych z zakresu wokalistyki jazzowej i estradowej prowadzonych przez Annę Gadt oraz Adama Czaplę.