Zarządzenie dyrektora

Informuję, że dnia 19 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wprowadza przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek do dnia 25 kwietnia 2021 r.  Bardzo proszę o korzystanie w podanym okresie z innych form nauczania, w tym bezpośrednio na terenie naszej placówki, tylko w wyjątkowych sytuacjach.