Zarzadzenie dyrektora

Informuję, iż w dniu 23 kwietnia 2021 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek artystycznych na okres od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. W przypadku naszej placówki wszystko odbywa się więc bez zmian.